Menu

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Quý khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách hàng dưới các hình thức như: Xác nhận booking, gửi thư ngỏ, thư cảm ơn…

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. Chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin do khách hàng khai báo.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để:

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa chúng tôi và Quý khách hàng

• Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách hàng

• Liên lạc và giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

• Thống kê số lượng khách hàng truy cập vào website

• Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu về thông tin phục vụ mục đích điều tra liên quan đến các hoạt động giao dịch thu phí, giá hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách để đảm bảo cho Quý khách khả năng sử dụng liên tục các sản phẩm của chúng tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại website của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

    • Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ

    • Mã số thuế: 2700782155

    • Địa chỉ: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

    • Hotline: 1800555588

    • Email: dulichcucphuong@gmail.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website của chúng tôi được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.