Menu

Dịch vụ ăn uống

Khu Cổng Vườn

Thiết bị đầy đủ, sang trọng có thể phục vụ hàng trăm lượt du khách

Khu Hồ Mạc

Thiết bị đầy đủ, với sức chứa có thể phục vụ hàng trăm lượt khách, tiệc đứng

Khu TRUNG TÂM RỪNG (BỐNG)

Nhà hàng có thể phục vụ hàng trăm lượt du khách.

1800 5555 88
Liên hệ