Menu

Vườn thực vật Cúc Phương được khởi công xây dựng từ năm 1975 và cũng là vườn thực vật đầu tiên được xây dựng trong hệ thống các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta và là một trong ba Vườn thực vật đầu tiên của Việt Nam được ghi trong danh lục Vườn thực vật quốc tế. Đây là một công trình xây dựng nhằm trồng và chăm sóc để bảo tồn nguồn gen các loài cây quý của Cúc Phương, của Việt Nam và trên thế giới.

1800 5555 88
Liên hệ