Menu

THỜI GIAN 1 NGÀY -VISIT DURATION 1 DAY

CÁC GÓI COMBO 1NGÀY

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hướng dẫn viên, ăn, uống, phòng nghỉ, vui lòng liên hệ tại Phòng bán vé hoặc Hotline: 1800 5555 88 /If you want to book a park guide, food and beverage, accommodation services, please contact the Ticket Office or Hotline: 1800 5555 88

SƠ ĐỒ CÁC ĐIỂM THAM QUAN

Đặt tour online

Chưa nhập họ và tên đệm.
Chưa nhập tên
Chưa nhập số điện thoại.