Menu

THỜI GIAN ½ NGÀY  – VISIT DURATION ½ DAY

CÁC GÓI COMBO 1/2 NGÀY

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ hướng dẫn viên, ăn, uống, phòng nghỉ, vui lòng liên hệ tại Phòng bán vé hoặc Hotline: 1800 5555 88 / If you want to book a park guide, food and beverage, accommodation services, please contact the Ticket Office or Hotline: 1800 5555 88

SƠ ĐỒ CÁC ĐIỂM THAM QUAN

Đặt tour online

Chưa nhập họ và tên đệm.
Chưa nhập tên
Chưa nhập số điện thoại.