Menu
Ngày học giữa đại ngàn (02 ngày/1 đêm)

Ngày học giữa đại ngàn (02 ngày/1 đêm)

Đối tượng: Học sinh THCS Thời gian: 01 ngày (ăn và nghỉ trưa tại Vườn quốc gia) Địa điểm: Vườn quốc gia Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình Hoạt động: Lịch trình chi tiết Thời gian Hoạt động Chi tiết […]

Ngày học giữa đại ngàn (01 ngày)

Ngày học giữa đại ngàn (01 ngày)

Đối tượng: Học sinh THCS Thời gian: 01 ngày (ăn và nghỉ trưa tại Vườn quốc gia) Địa điểm: Vườn quốc gia Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình Hoạt động: Lịch trình chi tiết Thời gian Hoạt động Chi tiết […]

Khám phá rừng xanh

Khám phá rừng xanh

Đối tượng tham gia: Học sinh tiểu học Thời gian: 01 ngày (ăn và nghỉ trưa tại Vườn quốc gia) Địa điểm: Vườn quốc gia Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình Hoạt động: Lịch trình chi tiết Thời gian Hoạt […]

1800 5555 88
Liên hệ