Menu

Khu trung tâm rừng (trung tâm Bống)

Động Sơn cung,  Quần thể 5 cây Chò chỉ, cây Chò ngàn năm

Tuyến dễ thực hiện, mang đèn pin nếu thăm Động Sơn cung.
7km đi bộ; thời gian tham quan: 2-3 giờ; du khách có thể tự đi hoặc đi cùng hướng dẫn viên của Vườn quốc gia.

Cây Chò chỉ 700 năm tuổi

Tuyến đi bộ 2km cả đi và về; thời gian tham quan: 0,5 – 1 giờ; du khách có thể tự đi hoặc cùng hướng dẫn viên của vườn quốc gia.

Cây Sấu cổ thụ

Tuyến bằng phẳng, một địa điểm tốt để xem chim.
6km đi bộ cả đi và về; thời gian tham quan: 1,5 – 2 giờ; du khách có thể tự đi hoặc cùng hướng dẫn viên của vườn quốc gia.

Đi bộ xuyên rừng ngủ Bản Mường

16km đi bộ xuyên qua rừng già và một đêm nghỉ lại tại nhà sàn truyền thống.
Thời gian: 2 – 3 ngày; yêu cầu: Có hướng dẫn viên của Vườn quốc gia đi cùng.

Đỉnh Mây Bạc

Một sự thử thách đầy tính mạo hiểm. Đỉnh núi cao nhất tại Vườn quốc gia Cúc Phương: 7km đi bộ cả đi và về; thời gian tham quan: 4 – 5 giờ; yêu cầu: Có hướng dẫn viên của Vườn quốc gia đi cùng.

1800 5555 88
Liên hệ