Menu

Vườn quốc gia Cúc Phương tập huấn về du lịch sinh thái cho cộng đồng vùng đệm

Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của du lịch sinh thái, đặc biệt là du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản sắc dân tộc mường tại cộng đồng nguời dân sinh sống xung quanh vùng đệm Vườn quốc gia Cúc Phương.

Hôm nay 7/6, Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản sắc dân tộc mường cho cộng đồng nguời dân Bản Khanh, xã Ân Nghĩa, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9/6/2023, tham gia Khóa tập huấn gồm có đại diện gần 30 gia đình và các cá nhân làm công tác du lịch tại Bản Khanh, Ân Nghĩa, Hòa Bình. Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch; kỹ năng chuẩn bị phòng, nơi nghỉ ngơi cho du khách; Kỹ năng giới thiệu, thuyết minh cho du khách về các sản phẩm của địa phương; Cách chuẩn bị sơ chế, chế biến, trình bày các món ăn truyền thống, đặc trưng của địa phương; cùng với đó các thành viên tham gia còn được trực tiếp thực hành cách chuẩn bị sơ chế, chế biến, trình bày các món ăn của địa phương; Thực hành kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch; kỹ năng chuẩn bị phòng, nơi nghỉ ngơi cho du khách; kỹ năng giới thiệu, thuyết minh cho du khách về các sản phẩm của địa phương. 

Đây là chương trình nằm Kế hoạch hoạt động tháng 6 dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (VFBC) năm 2023, do tổ chức USAID tài trợ.

Qua khóa tập huấn sẽ giúp nâng cao những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch góp phần phát triển mạnh mẽ hơn nữa du lịch sinh thái tại cộng đồng Bản Khanh; quảng bá và lan tỏa hình ảnh về Vườn quốc gia Cúc Phương; phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho cộng đồng từ hoạt động du lịch nhằm giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, một giải pháp bảo vệ rừng bền vững từ phát triển kinh tế thông qua hoạt động du lịch sinh thái.

1800 5555 88
Liên hệ